3D och berg-och-dal-banor

3D-design och teknologi kan användas för att framställa en mycket stor mängd olika sorters objekt. En möjlighet är att designa och framställa berg-och

Vad är designteknik?

Designteknik är ett sätt att förmedla hur en produkt ska fungera och användas. Detta kan göras via datorbaserade teknologier, men också med teknologie

CAD – computer aided design

CAD är en förkortning för “Computer-Aided Design” eller “Computer-Aided Drafting”. Det står för design som skapats digitalt, till exempel tekniska rit

talon