Designmönster i kod

Teknologi kräver ofta mjukvara, vilket också behöver en design. Inom programmering brukar man ofta ha en strukturell design av programkoden, som också

talon