CAD – computer aided design

CAD är en förkortning för “Computer-Aided Design” eller “Computer-Aided Drafting”. Det står för design som skapats digitalt, till exempel tekniska ritningar och modeller i tre dimensioner. Tidigare kallades detta “ritteknik” eller “ritlära”.

I ett CAD-program kan man framställa så kallade “wireframes” eller trådmodeller. Det går också att göra solida modeller, och simulationer i realtid. Ett annat användningsområde är EDA eller “Electronic Design Automation”, som används för automation för att framställa elektronik. Med hjälp av EDA kan man framställa till exempel mönsterkort, som är en platta med ett mönster som består av elektriska ledare. En närliggande benämning är “kretskort” som ofta används på mönsterkort som har elektroniska komponenter monterade ovanpå. Termerna är dock inte synonymer med varandra. EDA kan också användas för att framställa IC eller “integrerade kretsar”. Begreppet betyder en elektronisk krets, som har komponenter vilka har tillverkats tillsammans. Detta skiljer den från en traditionell krets, som har komponenter vilka har tillverkats avskilt, och därefter satts ihop.

CAD-program

Det finns många olika CAD-program som används i varierande utsträckning för olika ändamål likt de ovan. Alla är inte entydigt avsedda för CAD utan kan också användas till exempel för visualisering.

AutoCAD

AutoCAD utvecklas av företaget Autodesk. Det används för att framställa design och ritningar i både 2D- och 3D-format. Den främsta användargruppen är arkitekter, byggarbetare och ingenjörer. I AutoCAD har användaren möjlighet att skapa geometri i 2D och 3D, med solider, meshobjekt och ytor. Det är också möjligt att lägga till text i ritningarna, med pilar, mått och tabeller. Programmet går också att anpassa till användarens behov, med hjälp av API:er och tilläggsappar. AutoCAD är inte gratis att använda utan kan köpas mot en kostnad, med månads- eller årsvis betalning.

Blender

Blender är till skillnad från AutoCAD gratis att ladda ner och använda. Med detta program kan man skapa modeller i 3D, göra animationer och även spel. Blender finns att tillgå till ett stort antal olika operativsystem. De som utvecklar och står bakom programmet är stiftelsen Blender Foundation. Stiftelsen finansieras genom försäljning och donationer. Blender är inte i första hand utvecklat för att användas inom CAD, men det går att använda den till en del CAD-arbete med hjälp av olika tillägg.

Archicad

Archicad framställs av företaget Graphisoft och är ett annat CAD-program. Det används för att skapa ritningar och underlag för rendering i andra program. Programmet är objektorienterat och använder sig av en SQL-databas.