VDC – virtual design and construction

Inom VDC eller “Virtual Design and Construction” finns det flera olika modeller som samordnas för att ge stöd åt ett affärsmässigt mål. Bland dessa finns modelleringsmetoder för ingenjörer, vad gäller produkt, process och organisation. Man använder sig också av analysmetoder, en design som är modellbaserad och inkluderar bland annat kostnader, kvantiteter, och risker. Detta sker med BIM-verktyg (Building Information Modeling). Olika visualiseringsmetoder används, tillsammans med affärsanalytiska metoder som mest av allt fokuserar på strategisk ledning. Det görs också en analys av den ekonomiska påverkan som sker, med modeller av värdet och kostnader av kapitalinvesteringar.

En central del i VDC är det som kallas “Spacetime”. Man ser fyra dimensioner, och bland dessa finns de tre rymddimensionerna, och därtill lägger man en fjärde dimension som utgörs av tiden. Ytterligare dimensioner är kostnad och kvalitet. Allteftersom man har gjort framsteg inom datavetenskapen har man kunnat representera de tre rymddimensionerna på ett allt bättre sätt. När man satt ihop alla dessa dimensioner har man kunnat framställa en informationsmodell, som inom konstruktion kallas för BIM eller “Building Information Modeling”. Tidigare behövde man endast använda papper och penna för att göra modeller. Men med den moderna utvecklingen av mjukvara har perfektionskraven ökat. Inom byggprojekt finns det flera nya yrken, inklusive specialister inom VDC.