Onlinetjänster för att skapa grafisk design

Den traditionella vägen för en företagare som är i behov av en design till sitt företag är att först leta upp en grafisk designer för att sedan boka ett inledande möte. Därefter följer oftast ett antal ytterligare möten innan designern kan presentera ett antal förslag. Företagaren lämnar sina synpunkter på förslagen och designern arbetar vidare med förslagen till dess att företagaren är helt nöjd.

Detta är en process som tar både tid och energi i anspråk. Det är dessutom en process som snabbt blir kostsam. Tid är pengar och designern ska självfallet ha betalt för det arbete som utförs och även den tid som läggs på såväl mötena i sig som förberedelserna inför dessa. I syfte att förenkla processen och samtidigt sänka kostnaderna har det utvecklats olika onlineverktyg och tjänster där det är möjligt för företagare att få hjälp med designarbetet. En del av dessa onlinetjänster ter sig mycket lovande och underlättar tillvaron för många företagare.

Onlinetjänster för design där personal ingår

En av de mest intressanta och prisvärda onlinetjänsterna som har dykt upp under senare tid är Klingit som är en tjänst där man kan få hjälp av professionella designers med att skapa sin design. Hela processen hanteras online och kunden behöver aldrig genomföra några fysiska möten eller liknande.

Det är dessutom en mycket enkel process där kunden själv skapar en enkel brief som förklarar vad det är som behövs och önskemålen kring designen. Därefter upprättar en eller flera professionella designers ett utkast som de skickar över till kunden. Därefter förs en dialog mellan kunden och de designers som skapat utkastet till dess att kunden är helt nöjd. När kunden är nöjd kan hen ladda ner designen och använda den i sin verksamhet.

Klingit är ett utmärkt exempel på hur man med modern teknik kan förändra en ålderdomlig process. Konceptet innebär att det blir både enklare och billigare för företagare att skapa en professionell design. Enkelheten och prisbilden medför dessutom att fler företagare kommer att använda sig av den här typen av tjänster.

Onlineverktyg utan tillgång till personal

En mycket populär tjänst för framförallt mindre företagare som själva vill arbeta med sin grafiska design är Canva, en australiensisk onlinetjänst för grafisk design. Enkelt förklarat utgörs tjänsten av ett enormt bibliotek med grafiska mallar för allt från visitkort till logotyper och Powerpointpresentationer. Tjänsten är mycket lättanvänd och även den som inte har någon som helst utbildning eller erfarenhet från grafiska program kan använda sig av tjänsten för att skapa grafisk design.

Nackdelen med Canva är att man inte får tillgång till en grafisk designer som skapar eller hjälper till i designarbetet. När man använder sig av Canva måste man själv, med stöd av alla de mallar som finns i tjänsten, skapa sin egen design. Detta är en uppgift som ofta är mer komplicerad än vad man tror. Har man inte utbildning i grafisk design kan det därför vara en god idé att i stället använda sig av Klingit. Då får man den professionella hjälp som behövs för att skapa bra grafisk design, dessutom till ett mycket bra pris.