Produktdesign

Produktdesign ingår i den större processen produktutveckling. En ny produkt skapas av ett företag, och för att den ska ge nöjda kunder behöver den för

Speldesign

Speldesign innebär att en designer skapar grafik och visuella aspekter till ett spel, som sedan kan användas för underhållning men också undervisning

talon