Informationsteknologi

Informationsteknologi är när man använder datorer för olika ändamål, som att lagra data, ta emot och skicka den. Denna data innehåller information, ti

Vad är designteknik?

Designteknik är ett sätt att förmedla hur en produkt ska fungera och användas. Detta kan göras via datorbaserade teknologier, men också med teknologie

CAD – computer aided design

CAD är en förkortning för “Computer-Aided Design” eller “Computer-Aided Drafting”. Det står för design som skapats digitalt, till exempel tekniska rit

talon