Vad är designteknik?

Designteknik är ett sätt att förmedla hur en produkt ska fungera och användas. Detta kan göras via datorbaserade teknologier, men också med teknologier som inte kräver datorer. Designteknik innefattar studier, utveckling, applicering, design, och administration av dessa teknologier.

Ibland brukar man säga att det finns korsningar mellan designteknik och informationsteknologi. Det sistnämnda, informationsteknologi, är när man använder datorer för att lagra, skicka, hämta och manipulera data som innehåller information. Designteknik arbetar tillsammans med informationsteknologi för att ge den infrastruktur som krävs. Målet är en så effektiv användning som möjligt av informationsteknologins verktyg och applikationer, genom en väl genomtänkt design. En hel del fler intressanta artiklar om designteknik finns att läsa på Svenska Dagbladet.

Designteknikens historia

Människan har designat saker ända sedan stenåldern. Även den tidens enkla skålar, prydnadssaker, verktyg och annat som krävdes i vardagen behövde en genomtänkt design för att fungera på bästa sätt. Dagens designteknik har dock sitt ursprung i industrialismen, då man började kunna framställa en större mängd föremål med identisk design.

Designtekniker

En designtekniker kan arbeta inom flera olika yrken, men den gemensamma nämnaren är att de ofta arbetar i 3D-program, till exempel CAD. Detta är en förkortning för “Computer-Aided Design”, som på svenska översätts till “datorstödd konstruktion”.

Klädindustri

En typ av designtekniker arbetar som en länk mellan design och konstruktion av kläder. För att arbeta som designtekniker inom klädindustrin krävs kunskaper inom både konfektions- och produktionsteknik. En designtekniker behöver kunna göra mönsterkonstruktion i CAD, sy olika typer av plagg, och göra gradering, det vill säga skapa flera olika storlekar av samma mönster. Designteknikern behöver ha textila kunskaper, inom färg och beredning, samt inom materiallära, trikå- och väveriteknik. Det behövs också kunskaper om utveckling av arbetsmetoder i branschen, samt kunna optimera materialåtgången vid tillverkning av kläder.

Fordonsindustri

En annan typ av designtekniker brukar också benämnas som “surface designer”. Även där fungerar designteknikern som en länk, mellan design av fordon och produktion av dessa i fordonsindustrin. Arbetet som designtekniker innefattar här att göra modeller av designerns ritningar i 3D-program, främst i CAD-program med designinriktning. De 3D-modeller som designteknikern framställer på detta sätt används för visualisering, och vid diskussioner kring design. De är också ett bra underlag att använda när konstruktörerna gör prototyper av fordon och tillverkar dem. De ytor som designteknikerna framställer i programmet måste vara så perfekta som det går. Det krävs alltså stort tålamod och noggrannhet för att arbeta som surface designer inom fordonsindustrin. Det finns en stor efterfrågan av kompetens på detta område hos företag som utvecklar fordon, både utomlands och i Sverige.

Arbetet som designtekniker liknar i mycket hur en modellör jobbar med lera, men i stället för lera använder designteknikern ett 3D-program. Andra områden som designteknikern kan arbeta inom är industriell design och produktdesign. Närliggande yrken är visualiserare, formbestämmare, studioingenjör eller konceptmodellör.