Outsourca företagets IT och fokusera på kärnverksamheten

Du har ett företag som du vill utveckla. En produkt som kommer revolutionera marknaden eller en ny slags 3D-skrivare. Kombinationen av teknik och design växer lavinartat på Internet då det är en kombination som är mycket relevant idag. Eftersom du arbetar med att kombinera teknik och design, eller fokuserar primärt på ett av dem, så blir din IT-struktur mycket viktig för att allt ska fungera. Genom att outsourca företagets IT kan du fokusera på kärnverksamheten, samtidigt som du sparar in pengar.

Outsourca IT – ditt mest kostnadseffektiva alternativ

Vi lever i ett kunskapssamhälle med dynamisk utveckling, särskilt på IT-området. Att följa med i utveckligen, ha den senaste infrastrukturen, kunna programmen och förstå problemen är ett heltidsjobb. Det är orsaken till att många företag har en IT-avdelning eller en IT-ansvarig. Samtidigt är det dyrt. Du behöver olika lösningar under olika perioder. Det är svårt att vara “IT-expert” på allt som enskild person. Det är här som både styrkan och genialitet ligger i att låta en extern firma sköta all IT. Anlita Nordlo och få digital harmoni. Det är ditt mest kostnadseffektiv alternativ som samtidigt ger dig tillgång till en mycket större kompetens än vad ditt företag kan ha på egen hand.

Fokusera på kärnverksamheten

Vare sig du har en befintlig firma eller planerar att starta ett företag, så vet du att IT-problem tar tid. Det finns inte ett företag eller en arbetsplats i Sverige som inte betalar ut lön till medarbetare som väntar på att uppdateringen ska göras, programmet komma igång, problemen hittas eller för att internet inte fungerar. Miljoner kronor som spenderas på väntetid. Du har anställt en ingenjör för att utveckla en produkt, men får betala för att personen måste vänta på att intranätet ska fungera – eller något annat IT-problem. Genom att outsourca din IT kan du och dina medarbetare fokusera på vad ni verkligen kan. Problemen upptäckts i förväg, du behöver inte fatta digital beslut som du egentligen inte förstår, utan får hjälp av ett företag som har tillgång till en stor IT-kompetens.

Mycket kompetens för lite pengar

Som företagare vet du att den mest värdefulla tillgång som företaget har är medarbetarna. Deras kunskap och kompetens är det som gör företaget möjligt. Ju större kunskap dina medarbetare har, desto bättre produkter och tjänster kan ni erbjuda. Detsamma gäller med IT: genom att låta ett företag vars största tillgång är dess IT-experter serva er, så får ni tillgång till största möjliga kompetens, utan att betala så mycket.