3D och industridesign

Industridesign innebär att man designar produkter, som sedan ska framställas industriellt genom massproduktion. När designen sker skapas modellen som

3D och berg-och-dal-banor

3D-design och teknologi kan användas för att framställa en mycket stor mängd olika sorters objekt. En möjlighet är att designa och framställa berg-och

3D-utskrift

3D-utskrift sker genom att 3D-modeller först skapas i ett program avsett för 3D-modellering. Därefter skrivs modellen ut i tre dimensioner med hjälp a

3D-skanning

Med hjälp av 3D-skanning kan man fånga det tredimensionella uttrycket av ett verkligt objekt. Även människor har skannats av på detta sätt och det har

talon