Designmönster i kod

Teknologi kräver ofta mjukvara, vilket också behöver en design. Inom programmering brukar man ofta ha en strukturell design av programkoden, som också

3D och industridesign

Industridesign innebär att man designar produkter, som sedan ska framställas industriellt genom massproduktion. När designen sker skapas modellen som

Informationsteknologi

Informationsteknologi är när man använder datorer för olika ändamål, som att lagra data, ta emot och skicka den. Denna data innehåller information, ti

talon