Produktdesign

Produktdesign ingår i den större processen produktutveckling. En ny produkt skapas av ett företag, och för att den ska ge nöjda kunder behöver den först genomgå en process som maximerar en bra utkomst för företaget i fråga.

Designprocess

Produktdesignern behöver först gå igenom ett antal idéer för hur produkten ska se ut och vad den ska innehålla. Denna fas varierar förstås stort beroende på vilken sorts produkt det handlar om.

Design av matprodukter

Design av matprodukter handlar ofta om varor som ska massproduceras, till exempel pasta, glass, snacks med mera. Produktdesignern är ofta utbildad inom industridesign eller renodlad produktdesign. Denne måste ha bra koll på hur råmaterialet till matprodukten beter sig för att framställa matvaran. Till detta kommer också design av förpackningen, som ska bevara maten på ett så bra sätt som möjligt, utan att den möglar eller förfars på något sätt. Förpackningen behöver också vara säljande i affären, och fånga kundens uppmärksamhet. Produktdesignern samarbetar oftast med en matkunnig person, som skapar själva receptet till matvaran.

Design av elektronik

Att designa elektronik är i jämförelse med mat en helt annan process. Först ska PCB (Printed Circuit Board) designas. Den ska ha en specifik layout, mjukvara och en prototyp ska skapas. Därefter designas en mikrokontroller och en 3D-modell av produkten.