Speldesign

Speldesign innebär att en designer skapar grafik och visuella aspekter till ett spel, som sedan kan användas för underhållning men också undervisning och träning. Man brukar också använda termen speldesign för den delen av utvecklingen som innefattar att bestämma hur själva spelet ska fungera, något som baseras på spelteori.

Spelteori

Spelteori innefattar att man studerar hur människor fattar beslut. Detta behöver oftast inte innebära att de sitter och spelar när man studerar dem. Man kan använda matematiska modeller för att studera detta, och även beslutsfattande hos djur och datorer studeras.

Spelutveckling

När man utvecklar ett spel från grunden brukar man utgå från ett utvecklingsteam. I detta team ingår en speldesigner (eller flera), som bestämmer vad konceptet för spelet ska vara. Speldesignern bestämmer också de centrala mekanismerna i spelet, och de regler som behöver följas. I teamet finns det också minst en spelutvecklare, som står för programmeringen av spelet, sköter testerna och gör eventuella ändringar. Det brukar också finnas minst en spelgrafiker, som står bakom de grafiska element som krävs till spelet. Spelgrafikern kan också framställa grafik för en prototyp av spelet. Denna grafik kan då ha sämre kvalitet och ibland även lägre upplösning än den slutliga grafiken som levereras med spelet. Dagens nyheter har många artiklar om speldesign.