Informationsteknologi

Informationsteknologi är när man använder datorer för olika ändamål, som att lagra data, ta emot och skicka den. Denna data innehåller information, till exempel om ett företag eller samhällsinformation. Ett IT-system används i första hand av människor för att kommunicera, och där inkluderas både mjukvara och hårdvara. Människans behov av att kommunicera och lagra information är grundläggande, och man har gjort detta långt innan dagens moderna IT-system.

Skriften och skrivarkonsten, människans uppfinning av alfabet och andra symboler är också en grundläggande form av kommunikation. Telefoner, television och telegram är andra exempel.

För att kunna utföra de funktioner som informationsteknologin måste klara av behövs det design på alla nivåer. Från själva utformningen av datorer, mjuk- och hårdvara, till design av de system som utgör stommen i mjukvaran. Den bakomliggande koden i mjukvaran behöver organiseras och designas efter vissa principer, för att fungera så säkert, tillförlitligt och effektivt som möjligt.

På senare år har det även tillkommit en insikt om att det krävs ytterligare en aspekt i design av all informationsteknologi, vilket är hållbarhetsaspekten. Serverhallar använder stora mängder energi, liksom all den data som skickas över internet. Framställningen av hårdvara, som datorer, mobiltelefoner med mera kräver också stora mängder energi och naturresurser, och måste därför framställas med en hållbar design. KTH har mycket intressant att läsa om informationsteknologi.