UI/UX design

UI och UX är två närliggande yrkesområden. UI står för “User Interface” och UX står för “User Experience”. Båda dessa områden brukar ofta behövas för

Augmented reality design

“Augmented reality” eller “förstärkt verklighet” på svenska förkortas AR, och innebär att designers skapar element som visas på en skärm, med den verk

talon