UI/UX design

UI och UX är två närliggande yrkesområden. UI står för “User Interface” och UX står för “User Experience”. Båda dessa områden brukar ofta behövas för att utforma olika typer av digitala produkter och tjänster, som till exempel appar till mobiltelefoner eller digitala tjänster på internet. Inom IT-sektorn är det för närvarande brist på utbildade, bland annat inom UX-design.

UX

En UX-designer eller en “User Experience”-designer ansvarar för hur en digital produkt eller tjänst känns att bruka för användaren. När en UX-designer arbetar för att lösa ett problem finns det inga omedelbara “rätta svar”. Målet är att se till att tjänsten går att använda på ett enkelt och logiskt sätt, från A till B. Användaren ska inte behöva stanna upp och tänka efter kring vad man ska göra härnäst. Ett sätt att uppnå detta är med hjälp av användartester, där designern observerar hur användaren agerar i olika situationer när tjänsten används. Råkar användaren på ett problem som denne inte kan komma förbi, kan designern anteckna detta och förändra sin design.

UI

En UI-designer, eller en “User Interface”- designer arbetar mer detaljerat än UX-designern. UI-designern ansvarar i stället för att designa hur produkten ser ut. Varje sida eller skärm som användaren ser och interagerar med, behöver ha en genomtänkt design. Målet är liksom inom UX att skapa en tydlig användarupplevelse. En designer som arbetar med UI kan också vara ansvarig för att skapa en så kallad “stilguide”, som visar vilka färger, typsnitt och andra visuella element som ska ingå i produkten eller tjänsten. Eftersom ansvarsområden för en UI- och en UX-designer ofta överlappar och är lika varandra, är det vanligt att företag anställer en person som arbetar inom båda dessa områden.