Augmented reality design

“Augmented reality” eller “förstärkt verklighet” på svenska förkortas AR, och innebär att designers skapar element som visas på en skärm, med den verkliga världen som bakgrund. Användarens upplevelse kan till exempel ske i ett spel i en mobiltelefon, där inkommande ljud och rörelser i omgivningen påverkar spelets objekt.

Innovationer

Möjligheten att kunna skapa AR har uppkommit tack vare ett antal innovationer. Bland dessa finner vi först hårdvaran, som har genomgått en stark utveckling under de senaste åren. En modern smartphone innehåller många delar som underlättar för AR-utvecklaren att skapa underhållande spel med förstärkt verklighet. Till exempel en accelerometer, en kamera, mikrofon, GPS med mera. Olika sensorer finns också ofta att tillgå, till exempel gyroskop, kompass, “touch” sensor, ögonsensor och taligenkänning. Utöver hårdvaran finns det i dag mjukvara som AR-utvecklaren kan använda för att skapa bra applikationer med AR. Till exempel finns det i dag ett utvecklingsspråk som kallas ARML eller “Augmented Reality Markup Language”.

Användningsområden

AR används inte bara inom spel, det finns också inom appar som används för bland annat arkeologi, konst, konstruktion av byggnader, industridesign, utbildning, medicin, turism, navigering och arkitektur. AR kommer att användas i allt fler ändamål i framtiden, särskilt med tanke på hur många som i dag har mobiltelefoner.