3D-skanning

Med hjälp av 3D-skanning kan man fånga det tredimensionella uttrycket av ett verkligt objekt. Även människor har skannats av på detta sätt och det har till och med blivit en affärsidé, där företag “skannar” av privatpersoner och hela familjer, och sedan skriver ut 3D-modeller av dessa som målas i korrekta färger. En sorts uppgraderad form av familjefotografi med andra ord.

3D-modell

När skanningen är utförd skapas en 3D-modell, som består av ett så kallat “punktmoln”. Det innebär att maskinen som gör skanningen har tagit geometriska “prover” på ytan av objektet som skannas av. Med hjälp av dessa punkter kan man sedan se hur formen av objektet ser ut och överföra detta till digitalt format. Det går också att fånga upp färginformation från varje provtagningsplats på objektet.

3D-skanner

En 3D-skanner liknar på många sätt en kamera. Den har en konformad vy, och fångar endast information från ytor som inte har något som skymmer målet. 3D-skannern fångar avståndet till ytan, och kan på så vis avgöra dess tredimensionella position i rummet. Ibland kan fler skanningsessioner behövas. När information fattas blir det hål i 3D-modellen. Många omgångar av skanning kan på så vis samlas till ett referenssystem, som ger en korrekt bild av hur objektets tredimensionella representation ser ut. På Wikipedia finns det mycket information om 3D-skanning.