Vad är designteknik?

Designteknik är ett sätt att förmedla hur en produkt ska fungera och användas. Detta kan göras via datorbaserade teknologier, men också med teknologie

CAD – computer aided design

CAD är en förkortning för “Computer-Aided Design” eller “Computer-Aided Drafting”. Det står för design som skapats digitalt, till exempel tekniska rit

3D-utskrift

3D-utskrift sker genom att 3D-modeller först skapas i ett program avsett för 3D-modellering. Därefter skrivs modellen ut i tre dimensioner med hjälp a

3D-skanning

Med hjälp av 3D-skanning kan man fånga det tredimensionella uttrycket av ett verkligt objekt. Även människor har skannats av på detta sätt och det har

UI/UX design

UI och UX är två närliggande yrkesområden. UI står för “User Interface” och UX står för “User Experience”. Båda dessa områden brukar ofta behövas för

Augmented reality design

“Augmented reality” eller “förstärkt verklighet” på svenska förkortas AR, och innebär att designers skapar element som visas på en skärm, med den verk

talon