Augmented reality design

“Augmented reality” eller “förstärkt verklighet” på svenska förkortas AR, och innebär att designers skapar element som visas på en skärm, med den verk

talon