Speldesign

Speldesign innebär att en designer skapar grafik och visuella aspekter till ett spel, som sedan kan användas för underhållning men också undervisning

UI/UX design

UI och UX är två närliggande yrkesområden. UI står för “User Interface” och UX står för “User Experience”. Båda dessa områden brukar ofta behövas för

talon