Produktdesign

Produktdesign ingår i den större processen produktutveckling. En ny produkt skapas av ett företag, och för att den ska ge nöjda kunder behöver den för

Speldesign

Speldesign innebär att en designer skapar grafik och visuella aspekter till ett spel, som sedan kan användas för underhållning men också undervisning

3D och berg-och-dal-banor

3D-design och teknologi kan användas för att framställa en mycket stor mängd olika sorters objekt. En möjlighet är att designa och framställa berg-och

talon