Informationsteknologi

Informationsteknologi är när man använder datorer för olika ändamål, som att lagra data, ta emot och skicka den. Denna data innehåller information, ti

talon