Produktdesign

Produktdesign ingår i den större processen produktutveckling. En ny produkt skapas av ett företag, och för att den ska ge nöjda kunder behöver den för

talon